Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai jest zrzeszeniem Klubów Karate Kyokushin

Cele PFKS

 • Rozwijanie sztuki walki karate kyokushin według narodowych i międzynarodowych standardów.
 • Zapewnić możliwość podnoszenia kwalifikacji dla instruktorów, trenerów i sędziów zgodnie z międzynarodowymi standardami.
 • Zabiegać o większą ilość członków i sympatyków, którzy będą w stanie zaakceptować wartości zrzeszenia bez względu na narodowość, religię, wiek, umiejętności i inne odróżniające cechy.
 • Organizować narodowe i międzynarodowe imprezy, zawody sportowe, szkolenia, które umożliwią uczestnictwo sportowe wyczynowe i rekreacyjnie wszystkim członkom i sympatykom.
 • Rozwijać i wprowadzać strategie marketingowe, które będą promować karate kyokushin w Polsce, przez co zwiększą ilość ćwiczących w klubach i frekwencję na lokalnych, regionalnych i narodowych imprezach.
 • Reorganizować PZKK w efektywne ciało, które zapewni wsparcie administracyjne, techniczne i finansowe, podniesie również biznesowe i szkoleniowe aspekty dla prowadzących dojo kyokushin karate w Polsce.
 • Wydawać dydaktyczne i szkoleniowe podręczniki, nagrania i inne materiały, które będą pomocne dla instruktorów, trenerów i uczniów.
 • Rozpowszechniać informacje wszystkim członkom i sympatykom o korzyściach z trenowania i uczestnictwa w karate kyokushin.
 • Pozostać wiernym naukom i postawie sosai Masutatsu Oyamy.
 • Wprowadzać i rozwijać programy szkoleniowe dla zawodników. 

Misja PFKS
PFKS jest odpowiedzialne za wsparcie organizacyjne i administracyjne dla stowarzyszonych dojo:

 • dbanie o osobisty rozwój osób zrzeszonych w klubach oraz sympatyków zrzeszenia, którymi mogą być wszyscy bez względu na wiek i poziom umiejętności.
 • rozwijanie wysokiego poziom umiejętności w sztukach walki włączając rozwój umysłowy i fizyczny.
 • umożliwianie uczestnictwa w zawodach sportowych różnego szczebla.

Wizja PFKS

 • PFKS powinno być rozpoznawalne jako najlepiej reprezentujące wszystkich członków i sympatyków pośród innych styli karate.
 • PFKS powinno dążyć do zwiększenia dochodów finansowych by spełnić wszystkie swoje działania w wypełnianiu swojej misji.
 • Nazwa Kyokushin stałaby się równoznaczna z karate.
 • Frekwencja i uczestnictwo na wszystkich poziomach zrzeszenia włączałaby wszystkich uczniów, ich rodziny i przyjaciół.
 • PFKS stałoby się europejskim liderem w rozwoju kyokushin i wysoce cenionym członkiem EKO i WKO
 • PFKS byłoby otwarte na nowe pomysły oraz na wkład wszystkich członków i sympatyków w celu swojego rozwoju